Featured Post

Du som inte tror på klimatförändringarna - nu vet vi vad du är för en!

Nu har "vetenskapen" funnit ut hur det kan komma sig att sådana som du   och jag inte tror på klimathotet, som ju enligt d...

torsdag 20 oktober 2016

Solcellerna bidrar till uppvärmning av öknenDatormodeller har visat att stora solcellsinstallationer fångar upp så mycket av den infallande värmestrålningen att området runt omkring solkraftverket blir svalare. Nu har emellertid forskare vid universitetet i Arizona med hjälp av termometrar kommit fram till motsatsen – det blir i stället varmare runt solkraftverket. Det handlar om en höjning nattetid på så mycket som 5-7 grader jämfört med temperaturen i den omgivande öknen.

Konstaterandet har förstås lett till en het diskussion bland inblandade forskare. Somliga menar att den högre nattemperaturen beror på att varm luft magasineras under solpanelerna. Aixue Hu, som var ansvarig för datorsimulationerna och påvisade en avkylning, försvarar sig med att i hans program utgick man från solpaneler med 30 procent verkningsgrad, medan Arizona-gänget mätt upp temperaturen runt solpaneler med bara 20 procent verkningsgrad. ”Och i det fallet är det mycket möjligt att det kan ske en viss uppvärmning av omgivningen”, säger han.

Det ligger onekligen en viss ironi i att alla dessa solinstallationer i de amerikanska öknarna som gjorts för att hejda den globala uppvärmningen nu de facto visar sig bidra till denna, åtminstone lokalt. Hur man än vänder sig har man alltså rumpan bak också i detta fall. Q.E.D.

Världen föddes 1979


Häromdagen läste Skeppsgossen följande text på klimatsajten Ice Age Now som han gärna vill förmedla till sina läsare (i något bearbetad form).

”Alla vet väl vid det här laget att världen skapades 1979 när amerikanska institutioner som NASA och NOAA började hålla koll på vädret. Före 1979 fanns det ju inga satelliter och före 1979 visste människan inget alls om vädret.

Det fanns inga orkaner, inga tornadon och absolut ingen värme! Före 1979 var solsystemet mycket kallt och solen var inte ens färdigbildad.

Och så hände det plötsligt…

Den 23 januari 2008 tog president Obama gestalt (fast inte ens idag vet vi varifrån han kom, han bara fanns där denna dag) och profeterade att snart börjar den globala uppvärmningen som kommer att förstöra Moder Jord (många tror att president Obama kom upp ur just Moder Jord någonstans, kanske till och med från ugnarna i jordens glödande kärna) och alltihop är människornas fel och vår besatthet av transportfordon som fyller atmosfären med koldioxid som alla vet är giftigt för växter och träd!

Flygplan, tåg och bilar hade inte ens skapats innan president Reagan utfärdade en exekutiv order om att de skulle uppfinnas (utan att ens informera eller rådgöra med kongressen!) och därefter snabbt förgifta hela jorden. Då steg vår Frälsare (ja hela världens Frälsare) Barack Hussein Obama upp ur jorden och räddade oss från oss själva!

Vi borde vara tacksamma för det, för även om världen skapats bara nio år tidigare (1970) och även om Han besitter oerhörda krafter så skulle inte ens president Obama ha kunnat rädda oss om vi fått fortsätta att förstöra vår miljö.

Nej, det fanns inga miljarder år att föra statistik över, bara 37 år (2016 – 1979 = 37) efter Skapelsen. Men nu är allt bra och vi behöver inte oroa oss mer därför att vi har president Obama, med benäget bistånd av mannen som uppfann Internet, pastor Al Gore, och om pastorn säger att det är så är det så, för han är vår herde (pastor)!

Låtom oss nu tillsammans bedja i Obamas och Al Gores namn… Amen.”

onsdag 19 oktober 2016

Stockholm är Stockholm...Rapporterna från den pågående FN-konferensen Habitat III i Quito, Ecuador, är fulla av framtidshopp men de nya idéerna lyser som vanligt med sin frånvaro. Värt att notera är dock att fransmannen Serge Salat i sitt anförande framhöll Stockholm som en mönsterstad för framtiden.

Han förklarade det med att vi framtiden måste eftersträva “kompakta” städer där invånarna lever så nära varandra och allmänna kommunikationer som möjligt. Därmed kan bilbeståndet krympas och påverkan på de globala klimatförändringarna minimeras. Stockholm är enligt honom en sådan idealstad med ”gröna buffertzoner” eller ”vildmarkskorridorer” som han kallade dem insprängda i stadskärnan. Han påstod också att bostäder och kommersiella fastigheter endast finns i det centrala Stockholm.

Skeppsgossen har inte gått i land i Stockholm på länge men har svårt att utifrån egna erfarenheter se staden som en förebild. ”De gröna lungorna” finns där förvisso liksom vattnet, men har Salat helt missat de växande (och ibland nedgångna) förorterna? Tunnelbanan har betytt mycket för att minska bilpendlingen, javisst, men med tanke på alla bilbränder runtom staden så måste det ju ändå finnas bilar i närområdet.

Den viktigaste frågan i sammanhanget är dock: Vem har råd att bo i Stockholms enligt Salat så ”idylliska” innerstad?

Under de många föredragen vid konferensen har talarna ständigt framhållit att världens fattiga är “de mest sårbara”. Tydligen inser de inte att bostadspriserna automatiskt skjuter i höjden om alla ska trängas ihop på en liten yta – historiskt sett var det ju den kanske viktigaste anledningen till att det började byggas förorter där ”vanliga” människor hade råd att bo.

Skeppsgossen begriper inte hur Serge Salat och hans gröna vänner tänker – om de nu överhuvudtaget hinner tänka under festligheterna i Quito. Jag utgår från att det finns en svensk delegation också, men den slickar säkert i sig lovorden och gläds åt duktiga Sverige som ligger i framkant också när det handlar om stadsplanering.


Ett annat Stockholm?

tisdag 18 oktober 2016

Stäng ett vindkraftverk och rädda en älg!

Älg som trivs...


Nu kommer sorgliga nyheter från den amerikanska nationalparken Yellowstone: Älgarna i parken far illa av den globala uppvärmningen och löper risk att frysa ihjäl!

Som vi alla vet beror såväl varmt väder som kallt väder numera på jordens termostat fått spader. Nu hotas också den amerikanska älgstammen som överlevt i 65 miljoner år av en grad varmare väder. Orsakssammanhanget är som alltid när det gäller klimatförändringarna oerhört komplicerat. En viktig pusselbit är älglusflugan, som klär av älgarna deras päls så att de fryser ihjäl.

Elementärt, min käre Watson, som Sherlock Holmes så elegant uttryckte lösningen på ett svårt problem.

Före Columbus fanns det väl avvägda populationer av älgar, björnar och vargar i Nordamerika. Bestånden var konstanta, älglusflugan var ett okänt gissel. Sedan kom människan, fyllde Florida med luftkonditioneringar och i Yellowstone började älgarna tappa pälsen. Inte bara i Nordamerika förresten – till och med i Sverige där vi knappast behöver luftkonditioneringar har det setts och skjutits ”nakenälgar” (se bild).

Den amerikanske viltforskaren Alyson Courtemanch hävdar att älgen i gemen är bättre anpassad till kallare väder. När det blir riktigt varmt tillbringar den en längre tid i skuggan och äter därför mindre.   
   
“Varmare vintrar och varmare somrar stressar dem otroligt”, säger han. ”Stressen leder till att korna tappar så mycket i vikt att de blir mer eller mindre infertila.”

Bloggaren Joanne Nova – som Skeppsgossen snott en del av det här inlägget av – tycker att det verkar som om de stressade älgarna i Yellowstone behöver gå i psykoterapi. ”Om vi slutade försöka köpa oss fint väder med sol och vind borde vi kunna ha råd med en psykoterapeut för minst varannan älg. Skippa en vindfarm, rädda en älg!”

Så enkelt kan vi rädda både klimatet och älgarna.söndag 16 oktober 2016

Tigrar och människor hotas av jättestort kolkraftverkÄnda sedan 2010 har det pågått en livlig diskussion i både Bangladesh och Indien om det kloka i att förlägga ett stort kolkraftverk intill världens största område med mangroveskog, Sundarbans, som klassats på Unescos världsarvslista. Trots allt bor det ju inte bara blodtörstiga tigrar i nationalparken utan också floddelfiner och människor.

Till och med tänkbara internationella investerare har under åren dragit sig ur projektet, men nu har Bangladesh bestämt sig: Rampal, ett koleldat kraftverk på 1 320 MW, med en effekt som räcker för 10 procent av landets elbehov, ska byggas i samarbete med Indien.

Miljövännerna klagar inte bara på placeringen av kraftverket utan också på att det varje år ska skeppas nästan 5 miljoner ton indiskt kol till kraftverket längd floden Poshur, som rinner rakt igenom Sundarbans och måste muddras för att klara transporterna. Risken för att aska, koldamm och kemikalier sprids i området anses vara stor. Ingen vet heller vad som kan hända med transporterna när cykloner och tidvattenvågor slår till mot området.   

Redan nu har många av Sundarbans invånare som fiskare och honungssamlare drabbats av den pågående timmeravverkningen i områdets utkanter. Deras situation blir knappast bättre med ett stort kolkraftverk inpå knutarna.

En annan fara är att kraftverket ska använda en äldre teknik som ger höga utsläpp av såväl koldioxid som spillvatten. Det indiska kolet håller också låg kvalitet och ger bl.a. mycket aska.

Allt detta sammantaget har fått utländska banker och fonder att dra sig ur projekt Rampal. Men en statlig indisk bank har ställt upp med lån under gängse marknadsränta, vilket indirekt betyder att skattebetalarna i Indien och Bangladesh får stå för en del av notan. Ekonomer befarar därför att projektet på sikt kommer att slå hårt mot ekonomin i det sistnämnda landet.

För att gå runt och kunna betala tillbaka på lånen måste Rampal ta ut standardpriset 12,1 USA-cent per kWh. Det är dyrt, säger miljövännerna, som menar att solceller är ett betydligt billigare alternativ (men som naturligtvis inte räknar med miljökonsekvenserna av stora solcellsanläggningar). Ytterst blir det Indien som avgör priset eftersom de ju är därifrån kolet kommer.

Sundarbans sett från rymden

torsdag 13 oktober 2016

FN-party i Quito samlar 36 000I nästa vecka kommer över 36 000 människor från hela världen att samlas i Quito, Ecuadors huvudstad. Det är FN som anordnar en konferens där kring temat bostäder och hållbar stadsutveckling, ”Habitat III”.

Vid denna den tredje konferensen ska man fila på formuleringar i ett slutdokument, som enligt FN ska kunna vägleda medlemsnationerna på alla nivåer i en rad frågor som livskvalitet, miljöförstöring, klimatförändringar och ”jämställdhet i globaliseringsprocessen”. Skeppsgossen vet inte vilka deltagare Sverige skickar till Ecuador för att prata smörja, men det låter som ett drömjobb för exempelvis Maria Wetterstrand. 

En av dem som genomskådat denna “New Urban Agenda” är dr Bonner Cohen, politisk kommentator på klimatskeptiska CFACT. Han kallar den ”långt-till-vänster”-agendan.

De påstådda klimatförändringarna, orsakade av mänsklig aktivitet, står förstås på dagordningen. Nu skylls uppvärmningen på storstäderna, som enligt FN upptar mindre än en tiondel av landytan på jorden men svarar för tre fjärdedelar av energianvändningen. De är också de i särklass värsta utsläppsbovarna. Därför är det av yttersta vikt att vi gör något åt dem, säger de FN-funktionärer som ägnat åratal åt att försöka formulera begränsande åtgärder.  

Men det räcker inte med detta. På dagordningen står också diskussioner om den nationella bestämmanderätten, internationell kontroll av naturresurser, den privata sektorns vinstintressen och konsumtionen.
Grundtanken är att överlåta avgörandet av dessa och liknande frågor till globala organ som FN, Världsbanken, IMF, internationella företag och självfallet de gröna organisationerna.

“Man kan fråga sig varför folk som representerar globala organisationer lägger sina kollektiva näsor i blöt i frågor som av tradition behandlats på lokal nivå”, skriver Bonner Cohen.

Svaret är att utmaningarna nu är så komplexa att lokalsamhällena inte längre förmår lösa dem. De behöver en styrande hand som endast den globala eliten kan bestå med.

Bonner Cohen ställer också frågan vad som egentligen menas med ”hållbar utveckling”. Efter visst sökande i annalerna har han hittat en definition från 1987, formulerad av ett organ som hette ”World Commission on Environment and Development” och skapats av FN:s generalförsamling. ”Det definierar hållbar utveckling som en utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa förmågan hos framtida generationer att möta sina egna behov.”

Blev du något klokare av att läsa detta? Skeppsgossen blev det inte och sådana här intetsägande formuleringar matas vi numera dagligen med.

Bonner Cohen igen: ”Definitioner som denna tillåter överstatliga byråkrater att tillsammans med gröna aktivister, representanter för fonder med djupa fickor och leverantörer av alla tänkbara sorters hållbart hokuspokus att tolka texten som det bäst passar dem. Eliten som frotterar sig med varandra i Quito i nästa vecka är lika upphöjd över vardagen för vanliga människor – som den påstår sig representera – som de gäng som samlas i Martha’s Vineyard eller Davos. I många fall rör det sig också om samma personer.”        
   

onsdag 12 oktober 2016

Förnybart - ett enormt slöseriNu diskuteras den förnybara energin hetare än någonsin i Australien. Det beror enligt bloggaren Joanne Nova till stor del på att elproduktionen i Sydaustralien – som satsat på framför allt vindkraft – mer eller mindre slogs ut för andra gången i samband med ett oväder. Då stängde vindkraftverken själva av turbinerna, kraftledningar blåste ner och det blev strömlöst i en stor del av staten.   

Nationellt har Australien som målsättning att “obscena 23 procent ska vara förnybart – miljarder dollar ska eldas upp så att våra barnbarnsbarn kan få det en miljondels svalare”, skriver hon på sin blogg. ”Men”, fortsätter hon, ”en del stater är ännu galnare (Sydaustralien, Victoria och Queensland).”

Kostnaderna är nästan astronomiska, får vi också veta. Enbart i Victoria och Queensland kostar lyxen att få förnybart producerad el till 41 miljarder dollar. Det betyder mellan 10 000 och 20 000 dollar per person och år för att ”rädda” klimatet!

Enorma summor belastar också de tyska hushållen efter ”Energiewende”. Enligt beräkningar som publicerats i bl.a. Die Welt kommer varje tysk familj om fyra personer att få bidra med 25 000 euro fram till 2025 för att stoppa klimatförändringarna.

Men här uppe i norr finns det tecken på en viss tillnyktring hos dem som låtit sig berusas av allt förnybart. En betydande finsk tillverkare av komponenter till vindkraftverk, Mervento, har gått i konkurs med miljonskulder förstås, och Jämtkraft har meddelat att man kommer att skära ned på vindkraften på grund av de höga kostnaderna. Som orsak anges Sjiska vindkraftpark i Gällivare. På Nätverket Klimatsans hemsida http://klimatsans.com/ har Skeppsgossen med intresse följt Rolf Schusters månatliga sammanställningar av vindkraftsproduktionen i Tyskland och andra EU-länder. Hans diagram visar klart på behovet av reglerkraft när det inte blåser – och måste det ändå finnas sådan, kan man ju undra varför vi överhuvudtaget ska förfula landskapet med stora propellrar.

Tillåt mig citera Joanne Nova igen: ”Den första stat som överger de förnybara energislagen och satsar på billig och kontinuerlig energi från kol- eller kärnkraftverk kommer att bli rikligt belönad. Den kommer att växa sig rik, den kommer att få full sysselsättning och den kommer att ha råd med större och finare nationalparker och storslagna åtgärder som att rädda fläckiga paddor, rara anemoner eller vad det nu är man vill prioritera.” 


Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Narrskeppet

Narrskeppet

Bloggintresserade

Bloggarkiv

Om mig

Mitt foto
Har varit journalist under hela mitt yrkesverksamma liv och jämsides med detta översättare